Reflex Group Announces the Acquisition of Barcom AS

06.19.2023

Reflex Group Ltd continues to grow in Norway through the acquisition of Barcom AS on 13th June 2023.

Barcom AS has been a reliable supplier of labels and labelling solutions for over 25 years. They offer a wide range of products, including application equipment, thermal printers, barcode scanners and software. The acquisition demonstrates Reflex’s focus in the Norwegian market and strengthens its position in Norway.

The acquisition enables Reflex to expand its product range in Norway and become a total supplier of labels and labelling equipment. Barcom, together with Reflex Etikett AS (previously acquired by Reflex in 2022), will be able to deliver complete solutions within labelling.

Ian Kendall, Chief Executive of The Reflex Group, said: 

“We are excited to add Barcom Labelling AS to our portfolio. Their expertise in labels and labelling solutions will provide our customers with a wider range of products and services.”

Morten Bakkenm Chief Executive of Barcom AS, said: 

“We are thrilled to join forces with Reflex Group Limited. This acquisition will enable us to continue to offer our customers the same high-quality products and services they expect from us.”

This acquisition is part of Reflex Group’s ongoing commitment to providing customers with the best possible products and services in all market areas.


Reflex Group kunngjør oppkjøpet av Barcom AS

Reflex Group Ltd fortsetter å vokse i Norge gjennom oppkjøpet av Barcom AS 13. juni 2023.

Barcom AS har vært en pålitelig leverandør av etiketter og merkeløsninger i over 25 år. De tilbyr et bredt spekter av produkter, inkludert applikasjonsutstyr, termiske skrivere, strekkodeskannere og programvare. Oppkjøpet viser Reflex sitt fokus på det norske markedet og styrker posisjonen i Norge.

Oppkjøpet gjør at Reflex kan utvide sitt produktspekter i Norge og blir en totalleverandør av etiketter og merkeutstyr. Barcom vil sammen med Reflex Etikett AS (tidligere kjøpt opp av Reflex i 2022) kunne levere komplette løsninger innen merking.

Ian Kendall, administrerende direktør i Reflex Group, sier:

“Vi er glade for å legge til Barcom Labeling AS til vår portefølje. Deres ekspertise innen etiketter og merkeløsninger vil gi våre kunder et bredere spekter av produkter og tjenester”.

Morten Bakken, administrerende direktør i Barcom AS, sier:

“Vi er henrykte over å slå oss sammen med Reflex Group Limited. Dette oppkjøpet vil gjøre oss i stand til å fortsette å tilby kundene våre de samme høykvalitetsproduktene og tjenestene de forventer av oss».

Dette oppkjøpet er en del av Reflex Gruppens pågående satsing på å gi kundene best mulig produkter og tjenester i alle markedsområder.

Any questions about what is featured in this post?

We’re always happy to answer any questions or enquiries you may have.

You May Also Like…